Het is vandaag:
 
Tutorensysteem

Tutorensysteem

We werken sinds 2008 met een tutorensysteem op onze school. Dit systeem wordt ook wel ‘peer tutoring’ genoemd. Bovenbouwleerlingen (en soms ook derdeklassers) met talent voor een vak (tutoren) geven bijles aan onderbouwleerlingen die graag geholpen willen worden bij dat vak (tutees). In de afgelopen jaren is het een groot succes gebleken.

 

Werkwijze op het Stedelijk Gymnasium

Wanneer u voor uw zoon/dochter op zoek bent naar een geschikte tutor,  dan mailt u uw verzoek naar tutor@gymnasiumbreda.nl. Binnen enkele dagen ontvangt u een e-mailadres van de tutor. Dit e-mailadres kunt uw vervolgens aan uw zoon/dochter geven, zodat zij een eerste afspraak kunnen inplannen. De tutor en de tutee bepalen de frequentie van de tutorlessen en het lesmoment. Normaliter worden de lessen op school gegeven.

 

Afspraken m.b.t. het tutorensysteem

  1. De tutor en de tutee maken samen de afspraken. Zij bepalen hoe vaak, hoe laat en waar zij samenkomen.
  2. Direct na de tutorles wordt het verschuldigde bedrag voor de tutorles afgerekend. Het bedrag dat een tutor krijgt voor een tutorles is door de schoolleiding vastgesteld. Een tutor uit klas 3 of 4 ontvangt: € 5 per lesuur Een tutor uit klas 5: € 6 per lesuur Een tutor uit klas 6: € 7 per lesuur.
  3. De tutorcoördinator streeft altijd naar een goede combinatie, waarbij zowel gekeken wordt naar de hulpvraag als naar de karakters van de leerlingen, ook de jaarlagen worden in deze keuze meegenomen. 
  4. Wanneer zaken niet naar wens verlopen, kunt u, de tutor of de tutee contact opnemen met de tutorcoördinator (tutor@gymnasiumbreda.nl) 
  5. Mentor en vakdocent worden op de hoogte gebracht.

Klasoverschrijdende tutoring

Op het Stedelijk Gymnasium werken we enkel met de klasoverschrijdende tutoring, dat wil zeggen dat een tutor altijd lesgeeft aan een leerling uit een andere jaarlaag. Er is gekozen voor deze variant, omdat de ervaring leert dat derdeklassers en bovenbouwers al zo duidelijk boven de stof staan dat zij de leerlingen uit lagere jaren vaak goed kunnen helpen. Het absolute verschil in vakinhoudelijke kennis dat met een aantal jaar meer leservaring verondersteld mag worden, is allesbepalend geweest voor deze keuze. Hoewel er ook uitgegaan wordt van het feit dat tutoren door hun paar jaar meer levenservaring boven de tutees kunnen staan en zodoende qua studiehouding de tutees het nodige kunnen bijbrengen.

 

Winstpunten

In de vakliteratuur worden verschillende winstpunten ten aanzien van de ‘klasoverschrijdende’ variant van peer tutoring opgesomd.

Tutees geven vaak aan dat zij gemotiveerder zijn als ze begeleid worden door een oudere tutor dan door een docent. Boekaerts en Simons (1995) deden onderzoek naar deze variant en zij onderscheiden drie vormen van de sociale ondersteuning die plaatsvindt bij de tutoring. Ten eerste de taakgerichte of de didactische ondersteuning, kortom het geven van de praktische hulp bij een schoolvak. Ten tweede de emotionele ondersteuning, hierbij kunt u denken aan bemoediging, respect en sympathie. Ten derde is er bij peer tutoring ook sprake van meta-ondersteuning: het geven van feedback en het meedenken over hoe een probleem kan worden opgelost. Volgens veel kenners is het met name dat derde aspect dat ervoor zorgt dat tutorleren zinvol is voor zowel de tutor als voor de tutee.

 

Van Keer en Ampe (2002, p. 290) zien een duidelijke meerwaarde van de aandacht die tutoren kunnen schenken aan de tutees boven de aandacht die leerkrachten kunnen schenken:

  

"De persoonlijke band tussen tutor en tutee geeft de samenwerking een ongedwongen en ontspannen karakter. Kinderen voelen zich onderling vrijer om hun mening te geven en/of vragen te stellen. De tutee krijgt individuele aandacht die wij, leerkrachten, niet op die manier kunnen geven." 

Genoemde literatuur

  • Boekaerts, M. en Simons, P.R. (1995). Leren en instructie; psychologie van de leerling en het leerproces. Assen: Van Gorcum.
  • Van Keer, H. & Ampe, B. (2002). Met twee is beter dan alleen, Paper gepresenteerd op Het Schoolvak Nederlands (HSN), Gent, 15-16 november 2002.

Anita van Tol

De tutor