Het is vandaag:
 
Agenda MR-vergadering 26 juni 2019
Geachte MR-leden, directie,

Graag nodig ik u uit voor de MR-vergadering die gehouden zal worden op 26 juni. Bijgaand vindt u de agenda voor deze vergadering. Het vooroverleg start met alleen MR-leden om 16.30 uur. De vergadering start om 17.00 uur. Locatie: Personeelskamer Stedelijk Gymnasium Breda, Nassausingel 7, 4811DE, Breda.

Agenda:

1. Opening

2. Verslag vorige vergadering

3. Mededelingen
a. Uitslag MR-verkiezingen
b. Taakverdeling PMR
c. Jaarverslag MR
d. Begroting MR
e. Vergaderplanning MR
f. Mentoren klas 6
g. Overgangsnormen
h. Gesprekkencyclus
i. Bestuurlijke ontkoppeling


4. Agendapunten
a. Functiemix (Ter informatie)
b. Takenlijst 2019-2020 (Ter instemming PMR, artikel 12.1.h, 1e termijn)
c. Uitvoeringsplan 2019-2020 (Ter instemming, conform notulen MR, 1e termijn)
d. Meerjarenbegroting (Ter advisering MR, artikel 11.1.b, 2e termijn)
e. Financiële verantwoording Q2 2019 (Ter advisering MR, artikel 11.1.L, 2e termijn)
f. Formatieplan (Ter instemming PMR, artikel 12.1.b, 2e termijn)
g. Ontwikkeltijd (Ter instemming MR, conform CAO VO, 2e termijn)

5. Rondvraag

Graag tot 26 juni,

Rachelle Veraa
Voorzitter MR