Het is vandaag:
 
Stedelijk Gym de beste VWO school van N-Brabant

Met gepaste trots kan ik u mededelen dat Elsevier Weekblad ons gymnasium heeft uitgeroepen tot de beste school voor vwo in Noord-Brabant 2018.

Elsevier komt tot dat oordeel op grond van de gegevens van de onderwijsinspectie. Wij zien dit als een bevestiging van de resultaten uit de enquêtes die wij regelmatig houden onder ouders en leerlingen, waaruit in het algemeen een grote tevredenheid blijkt met onze school. Voor ons is dat een stimulans om steeds te blijven werken aan nog beter onderwijs voor uw kind.

Met vriendelijke groet,

Pieter Breuer, rector

Lijst beste scholen